Kitap ÖzetleriRoman özetleri

Milliyetçilik İlkesi İle İlgili İnkılaplar Yenilikler

Milliyetçilik ilkesi ile ilgili inkılaplar, yenilikler, gelişmeler Kurtuluş savaşı, TBMM’nin açılması, Tevhid-i Tedrisat kanunu, Halifeliğin kaldırılması, Türk Tarih kurumunun kurulması, Türk Dil kurumunun kurulması, İzmir iktisat Kongresinin toplanması, Yabancıların elindeki bazı işletmelerin millileştirilmesi, Kabotaj kanununun kabul edilmesi, Anadolu Ajansının kurulması, Kapitülasyonların kaldırılması, Yabancılara verilen ayrıcalıklara son verilmesi, Türk parasını koruma kanunu çıkarılmasıMilliyetçilik İlkesi İle İlgili İnkılaplar Yenilikler

Related Articles

ANAHTAR

Korku Kültürü Niçin ‘Mış Gibi’ Yaşıyoruz? Kitap Özeti

Fransız Süiti Kitap Özeti