Category Archive

Yazarlar

Ziya Gökalp

Düşünür ve toplumbilimci yanı, sanatçılığının önündedir. Tanzimat‘la başlayan bireysel ve dağınık Türk­çülük çalışmalarını sistemleştirmiş, buna bir prog­ram getirmiştir. Önceleri Turancılık düşüncesini savunmakla birlikte, Birinci Dünya Savaşı sonrasın­da daha gerçekçi Türkçülük düşüncesine varmıştır. 1923’te yayımladığı “Türkçülüğün…
Read more

Yahya Kemal Beyatlı

1884-1958 yılları arasında yaşamıştır. İlk öğrenimini Üsküp’te tamamladı, Orta öğrenimini ise 1902′de geldiği Vefa Lisesi’nde gördü. Bir süre sonra da 1903 yılında Paris’e giden Yahya Kemal Beyatlı, Fransızca öğrendikten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Dokuz…
Read more

Ahmet Rasim

Asıl ününü fıkra ve anı türünde yazdığı yapıtla­rıyla kazanmıştır. Halkın kolayca okuyup anlayacağı ürünler veren sanatçı, Ahmet Mithat Efendi geleneğini sürdürmüştür. Kısa, canlı cümleleri dikkat çekicidir. Anı ve fıkralarıyla halkın eğitimini amaçlamış; istanbul’u sokak satıcıları,…
Read more

Rusya’nın Yolu

1980’lerin sonlarında elverişli konumumuzun da yardımıylaikimiz de Sovyetler Birliği’nde ortaya çıkan ekonomik ve politik reformları ilgiyle gözlemledik. O zamanlarda, Gorbaçov’un perestroyka politikası, dünyanın ilk demokratik sosyalist sistemini doğuracakmış gibi görünüyordu. Belki de Sovyetler Birliği’nin baskıcı…
Read more
Ahmet Rasim Hayatı Read more

Ahmet Rasim Hayatı

Asıl ününü fıkra ve anı türünde yazdığı yapıtla­rıyla kazanmıştır. Halkın kolayca okuyup anlayacağı ürünler veren sanatçı, Ahmet Mithat Efendi geleneğini sürdürmüştür. Kısa, canlı cümleleri dikkat çekicidir. Anı ve fıkralarıyla halkın eğitimini amaçlamış; istanbul’u sokak satıcıları,…
Read more