Roman özetleri

Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum Kitap Özeti

Roger Garaudy, çağımızın önde gelen De Gaulle, Fidel Castro, Stalin, Kuruşçev, Jean-Paul Sartre, Bachelard, Picasso, Chagall, Pablo Neruda, Aragon gibi birçok devlet, fikir ve sanat adamlarıyla görüşüp tartışmış kabına sığmayan bir düşünür. Bütün dünya entelektüellerinin yakından tanıdığı, çağımızda kendisinden çok söz ettirmiş gerçek bir fikir ve eylem adamı. Bu eserde onun fikir ve eylem adamı olarak dünya ülkelerine yaptığı geziyi, daha ziyade de yirminci yüzyılın fikir panoramasını çiziliyor. Şiir gibi bir hatıra ve fikir eseri.

BİRKAÇ SÖZ

Bu kitap 1989 yılında yayınlandı. İlaveli İspanyolca, baskısı 1996′da. çıktı. İspanyolcasındaki eklemelerin bir kısmını alan, bir basımım ise aktarmayan, buna karşılık başka ilâvelerin yer aldığı bir diğer baskısı Lübnan’da 1999′da yayınlandı. İlâvelerin bir bölümünün İspanyolcadan Fransızcaya. bir bölümünün de doğrudan İspanyolca’dan Türkçeye çevrilmesi hayli zaman aldı. Bu konuda bana yardımcı olan Fransız ve Türk dostlara teşekkür ediyorum.

Eserin ilk hâli bütünlüğünü korurken, İspanyolcası ile Beyrut baskısındaki ekler de işin içine girince, bütünlüğün bozulduğu, bilhassa sonlara doğru, bazı tekrarlar ortaya çıktığı görülüyor. 50 ilâ 60 sayfa kadar tutan ilâveler kısmındaki bu tekrarlardan tıpatıp aynı olanları çıkardım, fakat biraz değişik bağlamda tekrarlardan ise olduğu gibi bıraktım.

Böylece eserin Türkçe tercümesi üç baskısının hem bir toplamı, hem de en son şekli olmuş oldu.

Burada anlatılanlar sadece hatıralar değil, aynı zamanda 30. yüzyılda yaşanan ideolojik, felsefî, dini ve ahlâkî problemlerin genel bir değerlendirmesidir. Elinizdeki kitap, dünü ciddi bir tenkit süzgecinden geçiren, gelecek için projeler sunan güçlü bir fikir eseridir.

Garaudy aklının kabul etmediği hiçbir şeye evet demeyen, bildiğini de her ne pahasına olursa olsun söylemekten çekinmeyen gerçek manada bir düşünür ve eylem adamıdır. Varoluşçuluk felesefesinin tanrıtanımaz kolunun temsilcisi Jean Paul Sartre ve Nobel ödüllü biyokimyacı Jacques Monod ile geniş dinleyici kitlesi önünde tartışmalar yapmıştır. Dünyanın önde gelen Stalin, Kruşçev. De Gaulle, Nasır. Fidel Castro gibi devlet adamlarıyla fikir teatisinde bulunmuş; Picasso. Chaga.ll Yehudi Menuhin gibi sanat adamlarıyla görüşmüş; dünya medeniyetlerinin birliği için çalışmış, Marksizmin bir din boyutu olması için elinden geleni yapmış dev bir fikir adamıdır.

Yazar, son dönemin en büyük filozoflarından biri olan Gaston Bachelard’dan tez yaptı, Marksizm hakkındaki eserleri bir zamanlar kaynak kitap olarak kullanıldı, sadece Musevilik, Hristiyanlık ve İslâm ‘ı değil, Asya, Afrika ve Amerika’nın diğer dinlerini de yakinen inceledi. Kendisi felsefe sahasında ismini kabul ettirmiş bir filozof, sanat konusunda da söz sahibi olmuş bir estetik profesörüdür.

Bütün bunlar ve daha başka artıları da bir oraya gelince, yüzyılımızın derin ve çok yönlü bir siması karşımıza çıkıyor. Bu çapta bir mütefekkirin fikirlerini dilimize, üstelik de kısırlaşturılan dilimize, aktarmanın güçlüğünü takdir edersiniz.

Okurun bu eserde boşa geçmemiş bir ömrü bulacağını, büyük bir adamın ideali uğruna katlandığı fedakarlıkları anlayacağını ve çoğu zaman da yazarla bütünleşeceğini zannediyorum.

Cemal Aydın

Related Articles

Abdülhak Hamit Tarhan Nazife Oyunu

admin

Kızıl ile Kara (Stendhal) – Roman (Kitap) Özeti

admin

Bir Günde Ekonomist Nasıl Olunur? Kitap Özeti