Kitap ÖzetleriRoman özetleri

Türkiye’de Siyasal Partilerin Gelişimi

Türkiye’de siyasal partilerin gelişmesi. Osmanlı imparatorluğunda partilerin ortaya çıkışı Tanzimat dönemine rastlar. Bu ortaya çıkış, Müslüman olmayan etnik gruplarda ulusçuluk akımlarının destekleyicisi olarak kendini gösterdi (1815-1908). Yunanlıların Megalo İdeayı amaçlayan Etniki Eterya derneği buna örnek verilebilir. Bir süre sonra, Yunanlıların yanı sıra Ermeni ihtilal komiteleri de ortaya çıktı. 1887′de Cenevre’de Hınçak derneği, 1890′da da ihtilalci [&hellipTürkiye’de Siyasal Partilerin Gelişimi

Related Articles

Nazım Hikmet İnek Oyunu Özeti

admin

Bilimselden Medyatike Tarih Kitap Özeti

Satranç kitap özeti – Stefan Zweig