Biyografi

Pir Sultan Abdal Kimdir, Hayatı Hakkında Kısa Özet Bilgi

Pir Sultan Abdal Kimdir

Gerçek adı Haydar olan Pir Sultan Abdal, XVI. yy ‘da yaşadı. Yaşamı konusunda kesin bilgi yoktur; Horasan’dan gelerek Banaz köyüne (Yıldızeli, Sivas) yerleştiği, tekke ve medrese öğrenimi gördüğü söylenir.

Alevi inancının Anadolu’ da hızla yayılmasında etkin rol oynayan Pir Sultan Abdal, birkaç kez tutuklanmış, sonunda idam edilmiş; yaşamı efsaneleşerek, halk arasında dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.

Alevi-Bektaşi şiirinin en büyük ozanı sayılan Pir Sultan Abdal’ın nefeslerinin çoğu bestelenmiştir. Ne var ki, kendisine mal edilen şiirlerden hangilerinin gerçekten onun kaleminden çıktığı kesin olarak bilinmemektedir.

Divan edebiyatından hiç etkilenmeyen ozan, çevre halkının diliyle, derin bir duyuş ve seziş gücü, yapmacıksız bir üslupla yazmıştır. Yaşamı oyunlaştırılan (1969), Pir Sultan Abdal’ın bütün şiirleri, 1971′de derlenerek yayınlanmıştır.

Pir Sultan Abdal Kimdir, Hayatı Hakkında Kısa Özet Bilgi

Related Articles

Abdurrahman Bin Muaviye Kimdir, Hayatı ve Eserleri

admin

Stefan Zweig Hayatı ve Eserleri

admin

Abadi Mehmet Çelebi Kimdir, Hayatı ve Eserleri

admin