Roman özetleri

Erkekleri Kullanma Kılavuzu Kitap Özeti

Biz kadınların gündelik yaşamda oynadığımız küçük zekâ oyunları, küçük tatlar..
Kaprisler, ağlamalar, nazlanmalar, küçük tehdit ve şantajlar.
Ayrıca her türden duygu sömürüleri ve bu teknikleri mükemmelleştirme yolları..
Bu oyunları hiç oynamamış olanlarınız da vardır mutlaka.Belki yaptınız da olmadı.
İşte kadınlarımız ve genç kızlarımız için ve “Daha iyisini yapmak için öğrenmek istiyorum” diyenleriniz için yapabileceğiniz egzersizler, ev ödevleri, aşk oyunları dersleri…

Giriş
Cinsler arası ilişkilerin ve özellikle kadınerkek ilişkilerinin farklı boyut ve (oyun^ alanları hakkında yazdığım kitapların bir kısmının başlığında taşıdığı “Kullanma Kılavuzu”. hem çok itiraz çekti (medyadan söz ediyorum elbette, okuyuculardan değil) hem de fazlasıyla çekim yarattı (okuyuculardan söz ediyorum tabii, medyadan değil). Çünkü en temel ilişkilerimizdeki pratik “kullanım” imkanlarına işaret ediyordu.
Sadece bu nedenle bile kitaplarımın kullanıcı dostu” olduğu söylenebilir… Çünkü onların birer strateji, birer laktik, birer eylem planı gibi kullanılmalarını amaçlıyorum.
Dolayısıyla kullanıma, erişime, paylaşıma, etkileşime özen gösteriyorum.
Bilginin tecrübe edilmesine imkân tanıyacak erişimi ve kişinin bilgiyi “kendisinin” kılmasına yol atacak etkilerimi tasarlayarak kullanımı tasarlıyorum. Kullanma kılavuzları, tıpkı ilaç prospektüsleri el kitapları veya ansiklopediler gibi, küresel bilgi ve iletişim ağdünyasında arlık vazgeçilmez hale gelen “enformasyon tasan mı “m ıi tarihini: aittir. Bu tarih  daha eskilere, Sümer, Hatti arşivleri veya İskenderiye Kütüphanesinin devrimci kataloglarına endeksleme tasarımlarına kadar götürülebilir.
İlişkilerdeki, özellikle cinsler arasındaki “kullanma” boyum ise. oyun kulununun kökenine, farklı bölgelerin mitolojilerine, farklı topluluk organizasyonuna yönetim biçimlerine kadar izlenebilir Her iki “kullanma” tarzı da “enformasyon kullanımı” ile tinsel, ask, topluluk, kültür, bilgi ilişkisini mükemmelleştirme amacı taşır.
“Kullanma”nin kişiyi kendine rağmen kullanma anlamına indirgenmesi çok .sonrakini olmuştur. Vahşi hayaller kuran kapitalizmin ürettiği kişisel “değer” kodlaması ile insanları tüketim endeksinde tektipleştirme hamlesinin sonucudur.
Kullanım çıkara, çıkar ötekinin reddine, öteki İse tüketim nesnesine dönüşür.
Hâlbuki “kullanmak”, ister “homo faber” isterse “homo Sapiens” için olsun, dış dünyaya yönelik en temel bilinçli eylem bilimidir Kullanımında bilinç düzeyi ne kadar yüksek olursa sonucu da o kadar mükemmel olur. Kültür, sanat, bilim, teknoloji, bilinç düzeyi yüksek bilgi ve insan kullanımının sonucudur.
“Kullanma’nın asli anlamını hâlâ taşıdığı tek alan alet kullanımına dairdir. Bir aleti tasarlandığı amaca …………

Related Articles

ÇALIKUŞU ROMAN ÖZETİ

Fatma – Dua Engel Tanımaz Kitap Özeti

Bilimsel Devrim ve Stratejik Anlamı Kitap Özeti