Kitap ÖzetleriRoman özetleri

Dünya Edebiyatında Roman

Dünya Edebiyatında Roman’ın Yeri ve Önemi, Dünyaca Ünlü Roman Yazarları Hakkında Kısa Özet Bilgi

En eski anlatı türü olan destan, sonraki dönemlerde halk hikayesi ve masal (aşamalarından geçtikten sonra, yerini öykü ve romana bırakmıştır. Roman terimi Roma imlparatorluğundaki halkların kullandığı bozulmuş latinceye (Roman dilleri) verilen addır. Roman dilleriyle yazılmış ilk destan ve halk hikayelerine roman adı verilmiş, bu terim sonradan belli bir anlatı türünün adı olmuştur. XVII. yy’da öteki anlatı türlerinden farklı olarak gelişmeye başlayan roman, özellikle XVIII. yy’ın başlarında bağımsız bir edebiyat türü olmuş ve bütün dünya edebiyatlarında yaygınlaşmıştır. Değişik çağlarda ortaya çıkan sanat akımları romanı da etkilemiş, bu sanat akımlarının genel ilkelerine uygun romanlar yazılmıştır.

Dünya edebiyatında roman dalında ün yapan yazarlar arasında şunları sayabiliriz: İngiliz edebiyatında Samuel Richardson, Henry Fielding, Jane Austen, Charles Dickens, Emily Bronte, Henry James, James Joyce, Graham Greene, Aldous Leonard Huxley, So-merset William Maugham.Vir-ginia Woolf, vb.; Fransız edebiyatında Victor Hugo, Stend-hal, Honorö de Balzac, Gus-tave Flaubert, Guy de Maupassant, Marcel Proust, Andre ıMalraux. Andre Gide, Andre Maurois, Henry Troyat, Alain Robbe-Grillet,Saint-Exupery, j. Paul Sartre, George Simenon, vb.; Rus edebiyatında Gogol, Gonçarov, Turgenyev, Dosto-yevski, Tolstoy, Gorki, Ehren-burg, Şolohov, Soljenitsin, Pas-ternak, Simonov, vb.; Amerikan edebiyatında Herman Melville, Mark Twain, Jack London, John dos Passos. Wil-liam Faulkner, Ernest He-mingway, John Steinbeck, Henry Miller, Mario Puzo, Wiliiam Saroyan, vb.; Alman edebiyatında Heinrich Mann, Thomas Mann, Erich Maria Remarque, vb.; İtalyan edebiyatında Aiberto Moravia; çağdaş Yunan edebiyatında Nikos Kazancakis; Avusturya edebiyatında Stefan Zweig, Franz Kafka; Yugoslav edebiyatında İvo Andriç; Polonya edebiyatında Jerzy Andreze-jewski; Norveç edebiyatında Knut Hamsun; İsveç edebiyatında August Strindberg; Romen edebiyatında Panait İstrati; Japon edebiyatında Yası» nari Kavabata; Guatemala edebiyatında Migueî Angel Asturias; çağdaş Kırgız edebiyatında Cengiz Aytmatov; vb.

Dünya Edebiyatında Roman

Related Articles

Başar Sabuncu Mutemet Ali Rıza Bey

admin

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Kitap Özeti

Tarihi ilçe bir günde 10 bin turisti ağırladı