Kitap Özetleri

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Roman Özeti – Grigory Petrov

1923 yılında ilk kez Sırpça basılan kitap, 1928 yılında Ali Haydar Taner tarafından ilk kez Türkçeye çevrilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk okuduktan sonra okulların müfredatına mutlaka konulmasını istemiştir. Gerek dünyada gerek Türkiye’de modası hiç geçmeyen kitaplardan birisidir.
Türü: Roman
Önemi: Bu kitap tüm yoksulluklarına, imkansızlıklarına, olumsuz doğa koşullarına rağmen bir avuç aydının önderliğinde Finlandiya’nın nasıl bir geri kalmışlıktan kurtarıldığını anlatır. Bugün medeniyet, insan hakları, yaşam standartları konularında zirvede yer alan Finlandiya’nın nasıl bu aşamaya geldiği tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne serilir.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde Konusu: 1811 yılına kadar İsveç hakimiyeti altında olan Finlandiya’da bütün üst kademe İsveçlilerden oluşur. Fakat Johan Wilhelm Snelman önderliğinde Fin kültürü geliştirilmeye başlanır. Bir seferberlik ilan edilerek Finlandiya halkı kendi egemenliğine sahip olduğu gibi her yönüyle gelişir. Kitap da rol model olarak bütün bu süreci anlatır.
Şahıs Kadrosu:
Johan Wilhelm Snelman: Yeni nesil Fin aydınlarından biridir ve aydınlar ile halkı bütünleştirip tüm yönüyle toplumun gelişmesine öncülük eder.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde Roman Özeti

Beyaz Zambaklar Ülkesinde her ne kadar roman olarak ele alınsa da kurgusal bir romandan ziyade ders verir nitelikte bir kitaptır. Okuduğunuzda mukayese etmeye, sorgulamaya sevk eder.
Bataklıklar ve kayalıklar ülkesi Finlandiya’nın 2 milyon nüfusu vardır. Snelman önderliğinde aydını, köylüsü, din adamı, subayı, memuru, öğretmeni ve diğer herkes birleşerek ülkeyi kalkındırmaya çalışır.
Snelman özellikle aydınlara halka üstten bakmamayı, donanımlarını paylaşmayı ve öğrendikleri her şeyi onlara da anlatmaları gerektiği noktasında telkin eder. Toplumun alt kesimine de daha iyi bir yaşam için neler yapmaları gerektiğini anlatır. Eğitimi her şeyin merkezine alır. Öğretmenlere sürekli konferanslar vererek işlerini iyi yapmaları, büyük sorumlulukları olduğu konusunda nasihatler verir.
Din adamlarına kutsalların ne kadar önemli olduğunu, çocuklara ve diğer insanlara inanç aşılama görevlerinin olduğunu nasihat eder. Bunu yaparken de zekayı, bilimi, hayatın zevklerini göz ardı etmemeleri gerektiğini belirtir. Memurlara her zaman adaletli olmaları ve adalet duygusunun yerleştirilmesine çalışmalarını belirtir. Yıllar içinde birçok özellik değişir ve gelişir. Küçük ülke adına büyük adımlar atılır. Finlandiya eğitim ve refah düzeyi çok yüksek, gelişmiş bir ülke olur.

Related Articles

Denizli İle İlgili Atasözleri

admin

Affetme İle İlgili Sözler

admin

Agatha Christie – Ölüm Meleği ekitap indir

admin