Tag Archive

altın ışık ziya gökalp kitabı

Altın Işık – Ziya Gökalp

Altın Işık Ziya GökalpAltın Işık, düşünce adamı olmasının yanı sıra verimli bir halkbilim araştırmacısı da olan Ziya Gökalp’in Türk masallarını, halk öykülerinin ve destanlarının bir bölümünü, nazım ya da düzsöz olarak yeniden yazdığı kitabıdır. Kitaptaki…
Read more