Biyografi

Cem Sultan Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Eserleri ve Kişiliği

CEM SULTAN Kimdir? Biyografisi (1459 -1495)

Cem Sultan Kimdir? Hangi eserleri vermiştir? Nasıl öldürülmüştür? Kim tarafından öldürülmüştür? Kısaca biyografisi, hayatı, eserleri, hakkında bilgiler.

Ben umduğum bu idi ki kapında hoş geçem

Kim derdi kim bu resm ile nâgeh ola sefer

Gel yoldaş ol Cem’e ki seferden safa bula

Kim yârı olmıyana değildir safa sefer

DÎVAN ŞAÎRÎ. Edirne’de doğdu (23 Aralık). Fatih Sultan Mehmet’in küçük oğlu ve II. Beyazıt’ın küçük kardeşidir. Çiçek Hatun annesidir. Türk, Rum, İtalyan öğretmenlerden ders görerek, itinalı bir eğitimle yetiştirildi. Veliaht Şehzade Mustafa’nın ölümü üzerine (1474), «Karaman Tahtı» adı verilen Konya valiliğine atandı. Babası Fatih’in 1481 yılının 3 Mayıs günü zehirlenerek âni ölümü, Sultan Cem­’in kaderini değiştirdi. Ağabeyi II. Beyazıt’la saltanat savaşına düştü.

Cem Sultan Kimdir?
Cem Sultan Kimdir?

Maceralı bir mücadele sonu kardeşine yenilerek, ömrünün geri kalan onüç yılını Avrupa’da, özellikle Rodos, Fransa ve İtalya ülkelerinde bir nevi esaret hayatı yaşayarak ge­çirdi. Sonunda, emrinde dellâk bulunan, tarihe Koca Mustafa Paşa ünvanıyla geçen Mustafa’nın zehirli usturasıyla traş edilerek Napoli’de öldürüldü (25 Şubat). Tahnit edilen cesedi Bursa’ya getirilerek kardeşi şehzade Mustafa’nın türbesine gö­müldü (1499).

★ Cem Sultan; Babur Şah, Şah İsmail, İkinci Murat, Fatih Sultan Mehmet, İkinci Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman, ikinci Sultan Selim, Gazi Giray gibi hükümdar şairlerimiz arasında sayılır. Arapçayı çok iyi, Farsçayı ana dili gibi bilir. Avrupa’da Fransızcayı öğrendiği zannedilmekte, Italyancayı gayet fasih konuştuğu anlaşılmaktadır. Türkçe ve Farsça iki divanı, «Cemşid ü Hurşid» adlı İran şairi Selman’dan çevirdiği bir mesnevisi vardır.

★ Şair Osmanlı padişahı ve şehzadeleri içerisinde en güçlüsü hemen hemen odur. İlk şiirlerinde Ahmet Paşa’nın etkisindedir. Yurt dışında geçirdiği yıllar, gazelleriyle kasidelerine derin bir. yurt özlemi, kişisel bir lirizm getirmiştir.

Cem Sultan Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Eserleri ve Kişiliği yazısı ilk önce Kimdir – Biyografi – HangiSoru.com üzerinde ortaya çıktı.

Related Articles

Biyografi (Yaşam Öyküsü)

admin

Nasreddin Hocanın Hayatının Özeti

admin

Edmond François Valentin About Kimdir, Hayatı, Eserleri

admin