Biyografi

Asaf Halet Çelebi Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Kişiliği ve Eserleri

Asaf Halet Çelebi Kimdir? Biyografi (1907 -1958)

Seninle bir bahçedeyiz geliyor bana
Orada hem var hem yok gibiyim
Daha doğrusu bütün bir bahçe oluyorum
İnsanlığımdan çıkarak kama pet kama

ŞAİR. İstanbul’da doğdu (29 Aralık). Galatasaray Lisesinde, Güzel Sanatlar Akademisi’nde ckudu. Adliye Meslek Okulu’nu bitirdi. Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi zabıt kâtipliğinde, Osmanlı Bankası’nda, Devlet Deniz Yollan İdaresinde çalıştı. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde kütüphane memuru iken öldü (15 Ekim). Beylerbeyi, Küplüce mezarlığında gömülüdür.

Asaf Halet Çelebi’nin Üslubu, Edebi Kişiliği, Şiir Anlayışı

★Asaf Hâlet Çelebi; bilinçaltına bağlı, masalımsı, soyut ve anlamsızlığa kadar varan şiirleriyle, zamanında çok yadırganmış bir şairdir. Mevlâna soyundan geldiği için’«Çelebi» soyadını almıştır. Divan Edebiyatı, Budizm, Fars Edebiyatı, Tasavvuf ve Doğu-Batı uygarlıklarından aldığı ilhamla egzotik bir masal dünyasını işler. Şiirde; açık anlamı gereksiz bulduğu için, sırf harflerin âhengiyle bütün insancığa hitap, eden «içi musiki dolu» mısralar

Asaf Halet Çelebi
Asaf Halet Çelebi

yazmak ister.

Edebiyatımızda bir bakıma, letrizm’in, «İkinci Yeni» nin müjdecisidir. ★ Şiir ve nesir olarak on beşten fazla eser yayınlamıştır.

Şiir kitaplarının en tanınmışları: He (1942); Lâmelif (1945); Om Mani Padme Hum (1953); bunlardan başka Divan Şiirinde İstanbul (antoloji, 1953); Mevlâna (1940); Molla Câmi (1940); Naima (1953); Ömer Hayyam (1954); Buda kitapları ile Eşrefoğlu Divanı vardır.

Asaf Halet Çelebi Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Kişiliği ve Eserleri yazısı ilk önce Kimdir – Biyografi – HangiSoru.com üzerinde ortaya çıktı.

Benzer içerikler

Abaka Han Kimdir Hayatı Kısaca

admin

Yahya Kemal Beyatlı Hayatı

admin

Vüs’at O. Bener Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Eserleri ve Kişiliği

admin

Refik Erduran Kimdir, Kısaca Hayatı ve Eserleri

admin

Sabiha Gökçenin Kısaca Hayatı

admin

Oktay Sinanoğlu Kimdir Kısaca Hayatı

admin

Yorum Yap