Category Archive

Yazarlar

Mahşer Kitap Özeti Read more

Mahşer Kitap Özeti

KİTABIN ADI: MAHŞER KİTABIN YAZARI: PEYAMİ SAFA KİTABIN KONUSU: Nihad’ın Muazzez’e aşkını ve düşündüğü İstanbul’un nasıl değiştigini ,devletin ne kadar kötü duruma düştüğünü anlatıyor. KİTABIN ÖZETİ: Nihad vapurla İstanbul’a gelir.Çanakkale Savaşından daha yeni çıkmıştır ve…
Read more
Ahmet Rasim Hayatı Read more

Ahmet Rasim Hayatı

Asıl ününü fıkra ve anı türünde yazdığı yapıtla­rıyla kazanmıştır. Halkın kolayca okuyup anlayacağı ürünler veren sanatçı, Ahmet Mithat Efendi geleneğini sürdürmüştür. Kısa, canlı cümleleri dikkat çekicidir. Anı ve fıkralarıyla halkın eğitimini amaçlamış; istanbul’u sokak satıcıları,…
Read more
Ziya Gökalp Hayatı Read more

Ziya Gökalp Hayatı

Düşünür ve toplumbilimci yanı, sanatçılığının önündedir. Tanzimat‘la başlayan bireysel ve dağınık Türk­çülük çalışmalarını sistemleştirmiş, buna bir prog­ram getirmiştir. Önceleri Turancılık düşüncesini savunmakla birlikte, Birinci Dünya Savaşı sonrasın­da daha gerçekçi Türkçülük düşüncesine varmıştır. 1923’te yayımladığı “Türkçülüğün…
Read more

Mehmet Fuat Köprülü

(1890 – 1966 )Edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanın­mıştır. Türk edebiyatını ilk kez bilimsel yöntemlerle incelemiştir. Birçok sanatçıyı tanıtan Fuat Köprülü, edebiyat tarihine bir bütünlük kazandırmıştır. Divan ve Halk şairleri üzerine Yeni Mecmua dergisinde araştırma yazıları…
Read more

Halide Edip Adıvar

Kurtuluş Savaşı’na “Halide Onbaşı” olarak has­tabakıcı göreviyle katılmıştır, öğretmenlik ve müfet­tişlik yapmış, Cumhuriyet yıllarında da İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı profesörlüğü gö­revlerinde bulunmuştur. 1950’den sonra bir dönem milletvekili seçilmiştir. Halide Edip Adıvar, ilk romanlarında bireysel duyguları,…
Read more

Behçet Necatigil

(1916 -1979 )Hem heceyle, hem de serbest ölçülü şiirler yaz­mıştır. Kendine özgü şiiriyle, şiirimize yeni bir kişilik kazandırmıştır. Şiirlerinde kendi ev ve ailesinden başlayarak, çevresindeki küçük dünyaları, toplumu anlatmıştır. Topluma açılışı, toplum sorunlarına eğilişi, kapalı…
Read more

Biyografi (Yaşam Öyküsü)

Biyografi (Yaşam Öyküsü): Tanınmış kimselerin yaşamını, çalışmalarını, başarılarını belgelere ve tanıklara dayanarak an-iatan yazılardır. Şevket Süreyya Aydemirin “Tek Adam”, Lord Kinross’un “Atatürk” adlı yapıtları, biyografi türüne örnektir. Ünlü kişilerin yaşamını, yapıtlarını ayrıntılı olarak anlatan biyografilere…
Read more