Category Archive

Öykü

Harem

Sermet adında bir adam, karısı Nazan’ın kendisini başka bir erkekle aldattığını, karısıda Sermet’in kendisini başka bir erkekle aldattığını zannediyor. Modern yaşamı seven, lüks olmayı seven, dürüst ve sadakâtli, kalbinde hiç bir kötülük olmayan bir kadındır.…
Read more

Oyun

İstanbul’da bir devlet dairesinde çalışmakta olan Halim, büyük kentte memur olmanın kabusunu yaşamak ve iktidarsız biri olarak ailesi tarafından aşağılanmaktansa, kendi yarattığı krallıkta iktidar olmayı yeğleyen bir rol oynuyor. Halim, yarattığı Argos Kraliyetinin kralıdır ve…
Read more

Ateş Geçitleri

M.Ö. 480 yılında Kral Kserkses emrindeki, Herodot’un belirttiğine göre, iki milyon askerden oluşan Pers İmparatorluk orduları Hellespontos’u geçerek, Yunan’ı istila etmek üzere yola çıktılar. Çaresiz kalan Ispartalılar, bir oyalama taktiği olarak Termopilai geçidine üç yüz…
Read more

Hayvan Çiftliği

Olaylar İngiltere’de bir çiftlikte cereyan eder. Hayvanlar, çiftlik sahibi zalim Bay Jones’un boyunduruğu altında köle gibi yaşamaktadırlar. Yaşlı domuz Koca Reis, buna karşı çıkmak için bir devrim planlar ve hayvanları gizli bir toplantıya çağırır. Toplantıda…
Read more